Volume No. 2

Issue No. 1

Winter 2015

Print ISSN: 2330-6602. Online ISSN: 2330-6610.


For a complete pdf version of this Issue, please click here.

Otherwise, for individual pages please click on the desired selection from the table of contents.

Articles

Central Asian Turkic Elders: Past and Present by Ilse Laude-Cirtautas (Seattle)

     Qadimdan barcha Markaziy Osiyo Turkiy xalqlari orasida yoshi ulug’ kattalar “tirik kitob” bo’lib vazifasini o’tab kelgan.  Keksayish, yoki ulg’ayish hamisha ham dono bo’lish demakdir.  Shuning uchun kattalardan, ya’ni 50 va undan yuqori yoshdagi kishilardan asrlar osha ularning zimmasiga yuklatilib kelinayotgan majburiyatlarni bajarish kutiladi va ularga O’zbeklar iborasi bilan aytiladigan:  “Yuzlaridan nur tomgan nuroniy keksalarimiz” deya ehtirom ko’rgaziladi.  Quyidagi fikr-mulohazalar, asosan, Qozoq, Qirg’iz va O’zbek manbalariga tayanilgan holda yuziga keldi, hamda nuroniy keksalarning urf-odat, an’ana vaqadriyatlarni yosh avlodga yetkazib berishdek burch va vazifalariga alohida e’tibor qaratildi.  Eng muhimi, nuroniy keksalar yoshlarnidoimo ajdodlarining ruhi bilan bog’lab turadilar.  Shuning bilan birga yoshlar dono va nuroniy qariyalardan diyonatli bo’lishni, kamtarlik va bag’rikenglikni o’rganadilar.  Shunisi quvonchliki, odob-axloq namunalarini targ’ib etuvchi misollar esa xalq og’zaki ijodi va yozma adabiyotda ko’plab uchraydi.  Ayniqsa, Markaziy Osiyo Turkiy kahramonlik eposlaridagi qahromonlar yoshlar uchun mardlik va bag’ri kengligi namunasiga aylanganlar.  Xalq ertaklari insonlarga, hayvonlar va tabiatga nisbatan cheksiz mehr-muhabbatlibo’lishni da’vat etsa, “Otalar So’zi”, maqollar nuroniy keksalar pand-nasihatlarining, o’g’itlarining ta’sirchanligini yanada oshiradi.  Maqolaning ikkinchi kismi mustaqillikdan keyingi davri bilan bog’likdir va asosan O’zbekistan haqida so’z yuritiladi.

Key Terms: Portrayals of Turkic Elders; Generosity; Oral and Written Literature; Spirits of the Ancestors; Chingiz Aitmatov

Elders in Uzbek Society and Literature: A Contribution to Uzbekistan's Year of Respect for the Elders 2015 by Ilse Laude-Cirtautas (Seattle)

     Orta Asiyadag’ï Türikter kärileriden danalïq jäne qolï ashïqtïqtï üyrengen ediler. Qazirgi kezde de kärileri turalï mïnau eshitu mümkin:  “kärilerimiz tiri kitaptarïmïz.  Sondïqtan ülkenderimizdi qûrmet körsetip sïylaymïz.”

Key Terms: Elders in Uzbek society and literature; Status and obligations of elders; Memoirs; Respect for elders; Elders and proverbs; Elders in Western societies

 


www.jciadinfo.org

Subscribe and get automatic updates.

Mission Statement

 The mission of "The Journal of Central and Inner Asian Dialogue" is to advance the scholarship of junior scholars and students from Central and Inner Asia by emphasizing the historical and cultural aspects of the region such as but not limited to the arts, languages and literature of its peoples and to engage them in a first-rate academic dialogue with the larger academic community.